Beeldhouwen & Urnen

Beeldhouwwerken & Urnen

Beeldhouwwerken op maat

Onze eigen Patrick Beusen is de beeldhouwkundige component binnen onze creatieve studio.  Je kan bij hem aankloppen voor de gedetailleerde creatie van beeldhouwwerken gebaseerd op eender welk ontwerp, zolang het maar vorm heeft.

Doorheen de jaren heeft Patrick zich gespecialiseerd in de creatie van Master Modellen, de allereerste modellen waarvan er productiemallen gemaakt worden om vervolgens duizenden exemplaren te gieten.  Door deze specialisatie is Patrick in staat zeer gedetailleerde beelden te maken van eender welk ontwerp.

Onder beeldhouwen verstaan we bij Studio PM niet het kappen van een figuur of vorm uit een massieve massa hout of steen.  Patrick bouwt zijn beeld vanuit het niets, begint met ijzerdraad om de verhoudingen juist te hebben en brengt dan laag per laag de juiste materialen aan, tot het beeld volmaakt is.

Urnen op maat

In Studio PM leven zowel Patrick als Marianne in de eerste plaats hun creativiteit.  Creativiteit komt voort uit beleving en heeft altijd een emotionele insteek.  
Vanuit hun eigen beleving bij verlies in hun omgeving, ontstond bij Patrick en Marianne het verlangen om hun talenten in te zetten om herinneringen levendig te houden.  Daarom vertrekken de urne-creaties van Studio-PM niet enkel vanuit een foto, maar vanuit beleving; in dit geval uw beleving.

Het proces 

Alles begint bij een goed gesprek, om te bepalen hoe we je idee concreet kunnen maken in een ontwerp.

Concreet voor de beelden:  * Wat is het onderwerp?
                                             * Welk verhaal wil je vertellen?
                                             * Welk doel heb jij voor ogen?

Concreet voor de urnen: Indien mogelijk zien Patrick en Marianne degene voor wie de urne bestemd is nog bij leven, dat vinden ze zelf het aangenaamst en heeft als functie volledige inleving mogelijk te maken.  Indien dit niet (meer) kan, dan gaan ze hun oor te luister leggen bij de nabestaande(n).  Hun verhaal, gevoel, ervaringen én de allermooiste momenten die u het meest hebben geraakt en voor altijd zullen bijblijven zijn dé basis voor een juist ontwerp.

Daarna volgt een grondig onderzoek

Concreet voor de beelden: * Voorbereidend opzoekwerk
                                            * Bestuderen van plannen
                                            * Foto's en geschiedenis van onderwerp

Aan de hand daarvan worden de eerste schetsen gemaakt.

Concreet voor de urnen: Met veel zorg, passie en bezieling wordt uw verhaal tastbaar gemaakt in een tekening/voorontwerp.  Er wordt gewikt en gewogen welke sfeer, setting, materialen en kleuren het best aansluiten bij uw verhaal en verlangen. 
Uiteraard worden alle ontwerpen, door Patrick en Marianne persoonlijk gecreëerd én volledig met de hand gemaakt in hun eigen atelier te Bilzen.  Er wordt niets uitbesteed, alles gebeurt in eigen beheer.

Prijsofferte

Wanneer de richting duidelijk is en er volledige overeenstemming is over de uitvoering en productie, maken we een vaste prijsofferte op, pas daarna gaan we over tot uiteindelijke vormgeving.

Voor al onze creaties...

moge het duidelijk zijn dat Patrick en Marianne niet volgens 'de standaard' kunnen en willen werken.  Beelden mogen bezield zijn en volledig tot uiting brengen wat u wenst.  Urnen hoeven er niet meer als 'een pot' uit te zien.  Het mogen volwaardige kunstwerken zijn, die de overledene alle eer aan doen en waar toevallig ook as in zit.  Deze creaties 'groeien' letterlijk.  Het is onmogelijk ze te bedenken, ze komen recht uit het hart.  Daarom kunnen Patrick en Marianne ook onmogelijk aan massaproductie doen.
Adres
Hageveldstraat 1
3740 Bilzen
Telefoon
0479 22 28 27
0498 19 80 70
E-mail
info@studio-pm.be